Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

ulotnosc
ulotnosc
9334 1c95 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
ulotnosc
7145 e5f5 390
Reposted fromjuliancarax juliancarax viatwice twice
ulotnosc
9219 bb95 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice
ulotnosc

June 21 2015

ulotnosc
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viawyliczanka wyliczanka
ulotnosc
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viawyliczanka wyliczanka
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawyliczanka wyliczanka

June 19 2015

ulotnosc

773/2015

Pan tu nie stał - Stanisław Barańczak

Pan tu nie stał, zwracam panu uwagę, 
że nigdy nie stał pan za nami 
murem, na stanowisku naszym też 
pan nie stał, już nie mówiąc, że na naszym czele 
nie stał pan nigdy, pan tu nie stał, panie, 
nas na to nie stać, żeby pan tu stał 
obiema nogami na naszej ziemi, ona stoi 
przed panem otworem, a pan co, 
stoi pan sobie na uboczu 
wspólnego grobu, panie tam jest koniec, 
nie stój pan w miejscu, nie stawiaj się pan, stawaj 
pan w pąsach na szarym końcu, w końcu 
znajdzie się jakieś miejsce i dla pana

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
ulotnosc
Samotny
zapatrzony w przeszłość
  mogę stworzyć  
  głupi wiersz
O dziewczynie
  którą kiedyś znałem

Była gwiazdą
  zapomnianej części spektaklu

  Nie była tobą
  Nie była mną
  Uwierz mi
  Wiedziała co robi

  Powiedziała facetowi
  na granicy załamania
  "Hej, przystojniaku
  wszystko się zmieni"

  Więc kim jestem
  I co mam zrobić
  Po prostu usiąść
  i wciąż o tym myśleć
  Potrzebuję miłości
  nie więcej niż ona
  i jeszcze nie mniej
  i nie żałuję

  Jeśli chcesz mi coś powiedzieć
  możesz do mnie zadzwonić
  Będę smutniejszym i 
  mądrzejszym sukinsynem

  Będę dokładnie tym
  w całej tej sprawie
  Byłem tylko myszą
  która złapała kota
 
  Nie chcę ci pokazywać
  innych punktów 
  widzenia

  Chcę Ci tylko powiedzieć -
  Jestem samotny

— Morrison
Reposted frompingwineq pingwineq viapoezja poezja
ulotnosc

Trzeba kochać po majowemu,
Jak najgłupiej i jak najprościej,
Cierpieć, ginąć, nie wiedząc czemu,
Nie dla ciebie, lecz dla miłości.


Zaplątany w zabawę bzową,
Musisz w gąszczu wikłać się rośnym
I roztrącać węszącą głową
Zgiełk i trzepot wesołej wiosny.


Nocą długo kochać w ogrodzie,
Potem spacer w mrok samotności,
Wolno, smutnie, bo tak się chodzi
Za pogrzebem swojej młodości.


I tak krocząc za karawanem
Umajonym szczęściem zielonem,
Mruczeć głupstwa nieporównane,
Głupstwa niczym niezastąpione.

— his majesty, Tuwim
Reposted frompingwineq pingwineq viapoezja poezja
ulotnosc
9765 4b72 390
ulotnosc
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka

June 16 2015

ulotnosc
6848 ce3d 390
M.Hłasko "Listy"
ulotnosc
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted frominpassing inpassing viaetta etta
ulotnosc
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viaetta etta
ulotnosc

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaetta etta
ulotnosc
4487 0191 390
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaetta etta
3214 58e2 390

marɨa windschüttel

Reposted fromink ink viaetta etta
ulotnosc
Nie czuję się nieszczęśliwy ani wściekły. Nie czuję się ani dobrze ani źle.. nie czuję nic.
— Dr. House
Reposted frommikey mikey viaHouse House
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl