Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

4750 457d 390
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 03 2015

ulotnosc
5342 9621 390
Stefan Pastuszewski

June 29 2015

ulotnosc
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viawyliczanka wyliczanka

June 28 2015

Late Victorian mountaineers, including a lady fully dressed and corseted, cross a crevasse in the Alps, 1900

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaseverine severine

June 26 2015

ulotnosc
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
2006 a023 390

June 25 2015

ulotnosc
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viafoodforsoul foodforsoul

June 24 2015

ulotnosc
ulotnosc
"Czasem góry zasłaniają
To
co jest za górami
trzeba więc przesunąć góry
ale ja nie mam potrzebnych
środków technicznych
ani siły
ani wiary
która przenosi góry
więc nie zobaczysz tego
nigdy
wiem o tym
i dlatego
piszę"
— Tadeusz Różewicz "Dlaczego piszę?", fragm.
Reposted fromjoyce-james joyce-james viaetta etta
ulotnosc
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaetta etta
3780 45dd 390
Reposted fromink ink viaetta etta
ulotnosc
6053 1940 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaetta etta
ulotnosc
A ja mówię - pani Jadziu, bardzo proszę, niech pani nie umiera z miłości. Przecież ja i tak nie potrafię tego opisać. 
— H. Krall
Reposted byzamknioczyeteryczniecytatytoosadtocrycitiesofnightgoldenboyterriblelovebrianmaynieradzezazuwhoisjimmyPinkpillsbanshecotarskypurpurowa-perspektywamaddreamerczerstwychlebrazowyzaganskysoeasyX88B88dividerainbowsidebeliveinmewstanszyderapersona-non-grataheartbreakcynamonowaprawdablubraliliowaduszawelwetowysweterarancioneumierajstadreevivecrambieamfibijnehighdesirewelwetowysweterwarkoczfutureiscomingzupsonBrewOfLongingjustminejestemdeszczemkngucotarskyliliowaduszasoko
8681 6977 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaciarka ciarka
ulotnosc
Untitled | via tumblr magic
Reposted fromweightless weightless viaetta etta
9696 82b7 390
ulotnosc
8266 0eae 390
Reposted fromrol rol
ulotnosc
5345 6af0 390
Reposted frompulperybka pulperybka viafoodforsoul foodforsoul

June 22 2015

6595 4858 390
Reposted frombackground background viatwice twice
ulotnosc
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl